Werkwijze Praktijk voor Parallel solo Ouderschap

Verantwoording

De theoretische basis voor onze werkwijze vonden we bij de Interactie-Academie te Antwerpen, ofwel de ‘school’ van Lieve Cottyn. De inspiratie voor de praktijk danken we aan Vanessa Maes (klinisch psycholoog / systeemtherapeut en auteur), die in België reeds 15 jaar vorm geeft aan parallel ouderschap.

Intake

Voordat we met ouders een eventuele (co-)mediationovereenkomst met als doel ‘parallel ouderschap’ aangaan, doorlopen we (met elke ouder individueel) een intakefase, ook wel pre-mediation genoemd. Zo kunnen we eerst vrijblijvend een aantal zaken verkennen en onderzoeken, zoals: Wat zijn ieders doelen? Is mediation ‘parallel ouderschap’ de juiste oplossingsrichting voor jullie situatie? En zo ja, hoe kan die mediation dan het beste vorm vormgegeven worden?

Parallel aan elkaar op weg naar parallel solo-ouderschap

Co-mediation is een mediationproces dat door twee co-mediators wordt begeleid. Dit zijn gespecialiseerde MfN-familiemediators, met een achtergrond als pedagoog. Er vinden afzonderlijke gesprekken plaats tussen een co-mediator en een ouder en/of kind. In twee parallelle processen krijgt het parallelle solo-ouderschap zo in de loop van (gemiddeld) een half jaar vorm en inhoud, vanuit Deventer of Zwolle. We werken op een manier die overeenkomt met het doel: apart waar het kan. Fysieke bijeenkomsten zijn intensief en vinden plaats met de nodige tussentijd, waarin we op afstand / online begeleiden.

In sommige gevallen behoort pendelmediation tot de mogelijkheden. Bij pendelmediation vindt de ouderlijke communicatie onder meer plaats via tussenkomst van een mediator, die als het ware pendelt tussen de ouders. Dit is een manier om toch samen te kunnen werken met de andere ouder, zonder dat je steeds samen aan tafel hoeft te zitten. Soms is samenwerken aan parallel ouderschap niet mogelijk en gaat het om een vraagstelling van één ouder in relatie tot een kind of kinderen. Dit vraagt om een andere werkvorm, waar we op maat voor die situatie een andersoortige (solo-)begeleiding bieden.

Intakeformulier aanvragen

Tariefstelling Praktijk Parallel Ouderschap

Het van toepassing zijnde uurtarief is afhankelijk van je inkomen en vermogen. Om na te gaan of je mogelijk in aanmerking komt voor een gereduceerd uurtarief maken wij gebruik van een Inkomensverklaring van de Belastingdienst. Dit betekent dat in 2022 wordt uitgegaan van het fiscale peiljaar 2020.

Hoe werkt het?

Door hier te klikken vraag je de bedoelde (digitale) Inkomensverklaring aan; deze stuur je naar: secr@defamiliezaakdeventer.nl, waarna je nadere informatie over het voor jou van toepassing zijnde uurtarief ontvangt. We hanteren vier inkomensnormen, op maat voor hetzij alleenstaanden, hetzij gehuwden/samenwonenden/eenoudergezinnen. Afhankelijk van de inkomensnorm die voor jou van toepassing is betaal je een uurtarief van € 45,38 of € 90,75 of € 136,13 of € 181,50 inclusief btw. Indien het eigen vermogen in het peiljaar 2019 hoger is dan het van toepassing zijnde vrijgestelde vermogen per persoon (=€ 30.360), geldt het reguliere uurtarief van € 181,50 incl. btw.

Verdeelsleutel

Voor de intakefase betaalt elke ouder eenmalig een vast instaptarief: dit bedraagt 2x het inkomensafhankelijke uurtarief; indien je toevoegingsgerechtigd bent kunnen we in overleg nagaan of en in hoeverre de intakefase aldus gefinancierd kan worden. In de (co-)mediationfase betaalt elke ouder - naar draagkracht - voor zichzelf. Ten behoeve van gezamenlijke oudergesprekken (met één mediator) en kindgesprekken voldoet elke ouder 50% van het voor hem/haar vastgestelde (inkomensafhankelijke) uurtarief. T.b.v. gezamenlijke oudergesprekken met twee mediators voldoet elke ouder 100% van het eigen uurtarief.