Je persoonlijke rugzak

Het proces naar parallel solo-ouderschap ontslaat ouders van de druk om samen op te trekken. Je krijgt individueel de ruimte om te focussen op de verbinding met jezelf en je eigen waarden en noden, maar ook om je blik (weer) te richten op je eigen relatie met je kinderen en wat die van jou nodig hebben.

Solo-ouderschap betekent staan voor je eigen ouderschap, op basis van je eigen waarden. Met die basis vangt het proces dan ook aan. Begrijpen waarom het zo vastloopt is een eerste stap naar verandering. Wat tors je mee in je rugzak en wat zou je graag meenemen of heb je nodig in die rugzak?

"Stop trying
to calm
the storm
Calm yourself
The storm will pass"
 
Timber Hawkeye