Je focus verleggen

In het proces naar parallel solo-ouderschap bieden we je bouwstenen waarmee we een figuurlijke muur bouwen tussen de twee huizen waarin het kind opgroeit. Je oefent om niet langer 'over het muurtje' te kijken, maar te focussen op het eigen ouderschap en de afstemming tussen jezelf en je kind."Waar heeft mijn kind last van? Wat heeft mijn kind van mij nodig? Wat kan ik wel/niet doen om de last die ik zie te verminderen?" 

Parallel ouder zijn betekent ook het verschil in aanpak leren verdragen:

Give me the strength
to accept the things
I can't change,
the courage to change
the things I can,
and the wisdom to know
the difference
 
Reinhold Niebuhr
 

Om de methodiek parallel solo-ouderschap toe te passen, is het niet persé nodig dat beide ouders hiervoor kiezen.

Zelfs wanneer één van de twee ouders hiermee aan de slag gaat, verandert er iets fundamenteels voor het kind. Als één ouder zich beperkt tot de focus op eigen houding en gedrag, krijgt het kind al minstens van één kant een ouder die bewust op hem afstemt, die verschil toelaat. Ook door aan één zijde deze houding aan te nemen verandert er bovendien iets in de dynamiek tussen beide ouders.