Voor jezelf spreken

Als ouders eenmaal beseffen op welke wijze hun negatieve communicatie voelbaar is voor hun kind, zijn zij er meestal zelf ook zeer aan toe dit vermoeiende actie-reactiepatroon achter zich te laten. Samen nemen we jullie communicatie onder de loep, d.w.z. elke ouder met de eigen (co-)mediator. De communicatie wordt ontmanteld en herzien:

Waarover moet met de andere ouder wel en niet worden gecommuniceerd en hoe dan? Je leert de communicatie tot een minimum te beperken en om de nodige boodschappen zo te communiceren dat ze geen negatieve reactie oproepen. Ook stellen we de vraag wanneer een boodschap het best gebracht wordt en door wie.

"We cannot force
someone to hear a
message they are
not ready to receive,
but we must never
underrestimate the
power of planting
a seed"

unknown