Parallel solo Ouderschap in de praktijk

In Belgie ontwikkelde Lieve Cottyn het zogenoemde ‘parallel solo-ouderschap’ (2009). Dit houdt in dat je als ouders onafhankelijk van elkaar je ouderschap invult. Haar idee was dat als ouders parallel aan elkaar zelfstandig kunnen opvoeden, hun twee sporen (opvoedingsstijlen) elkaar niet meer hoeven te snijden (bestrijden).

Hoe dan?

In het submenu hiernaast tref je de vijf belangrijke aandachtsgebieden van parallel solo-ouderschap. Kort samengevat: je krijgt handvatten die helpen het conflict, jezelf en de reacties van kinderen anders te gaan begrijpen. We kijken samen naar de uitingen van je kind en oefenen om nieuwe keuzes te maken als bewuste reactie op het kind in plaats van als reactie op de andere ouder. Eigenlijk nodigen we élke betrokkene uit een andere rol te nemen in het conflict.

De communicatie tussen jullie als ouders wordt teruggebracht tot het hoognodige. We oefenen om noodzakelijke boodschappen aan de andere ouder zo op te stellen dat ze geen negatieve reactie uitlokken. Zo zetten we gaandeweg een denkbeeldig muurtje tussen de twee huizen en helpen ouders daar niet overheen te kijken, vanuit het idee: met verschillen kunnen kinderen leren omgaan, met strijd over die verschillen niet.