Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

OVER DE OPLEIDING

Herken jij dit?

• dat je handvatten mist om op een constructieve manier met ouders in complex conflict te werken
• dat co-ouderschap lang niet voor alle ouders is weggelegd en dat het soms een kwestie lijkt van ‘alles of niets’
• dat samenwerking en overleg geen harde voorwaarden zijn voor goed ouderschap
• dat je graag het verschil zou willen maken voor ouders en kinderen in complex conflict 
 

Volg dan de SKJ en MfN-geaccrediteerde Opleiding tot Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap!

 

Wist je dat?

Dat we blij zijn te kunnen vermelden dat onze opleiding door cursisten in 2021/2022/2023 werd gewaardeerd met een 9 gemiddeld

 
OPLEIDINGSNIVEAU
Deze opleiding is toegespitst op MfN / ADR familiemediators (MfN-accreditatie) met een sociaalpedagogische achtergrond (opleiding/ervaring) op hbo-niveau, alsook op SKJ-Jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ-accreditatie). Ook pedagogen & psychologen zijn welkom; andere relevante beroepsgroepen zijn in overleg mogelijk: neem even contact op!
 
TIP: ken je een collega met wie je wel als co zou willen samenwerken aan PsO? Schrijf je dan bij voorkeur samen in voor de opleiding!
 
DOELSTELLING
De opleiding heeft tot doel dat de deelnemer het proces van ouders, kind(eren) en netwerk kan vormgeven en begeleiden vanuit de visie van Parallel solo Ouderschap. De procesbegeleider PsO kent, herkent en erkent de psychologische implicaties van complexe scheiding vanuit een systemisch perspectief. De Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap heeft kennis van en inzicht in de Pijlers van Parallel solo Ouderschap en weet de daarbij passende interventies op maat van het proces toe te passen.

DOCENT
Caroline Eggermont (orthopedagoog / MfN-familiemediator)

LOCATIE

LOCATIE Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

LOCATIE DE LEEUWENBRUG in Deventer ligt direct naast het station en is uitstekend bereikbaar met zowel de trein als met de auto. Vanaf de A1 ben je er in slechts 7 minuten. Parkeren kan veilig en comfortabel in de ondergelegen parkeergarage. Desgewenst loop je vanaf De Leeuwenbrug zo de sfeervolle monumentale binnenstad van Deventer in. 

Leeuwenbrug 7411 GX Deventer https://deleeuwenbrug.com/locatie/

OPENBAAR VERVOER
De Leeuwenbrug ligt direct naast het Centraal Station van Deventer. Hiervandaan vertrekken treinen naar plaatsen in de omgeving, zoals Enschede, Zutphen, Apeldoorn en Zwolle. Ook zijn er rechtstreekse verbindingen met Schiphol, Den Haag en Roosendaal.

Op locatie?

Bij voldoende deelnemers uit een bepaalde regio of bij een incompany kan de opleiding op locatie worden gegeven.

KOSTEN & ACCREDITATIE SKJ & MfN

De kosten voor de driedaagse Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap bedragen met ingang van 2023 € 1025,- exclusief btw, inclusief koffie/thee en drie verzorgde lunches.
 
27 SKJ geaccrediteerde punten (categorie formeel leren)
18 PE-punten in de categorie 2 zijn toegekend door het MfN

 

JAARLICENTIE Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Na het afronden van de opleiding ben je gedurende een jaar gecertificeerd Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap en ontvang je het logo ‘Gecertificeerd Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap’. Vrijvlijvend wordt je desgewenst vermeld op onze website, zodat cliënten in jouw regio je gelijk al kunnen vinden. Om de kwaliteit van de aangesloten Procesbegeleiders te kunnen blijven waarborgen is daarna jaarlijkse deelname aan supervisie vereist om de jaarlicentie in stand te houden.
 
Voor deelname aan die supervisie ontvangen MfN-registermediators jaarlijks 4 PE-punten in de categorie 1b (Intervisie).

SUPERVISIE Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Supervisie vindt in beginsel plaats in tweetallen (bijv. co-mediators) aan de hand van een leercontract met als doel te leren van de concrete situaties waar de (co-)mediator tegen aan loopt in mediations in het kader van Parallel solo Ouderschap. De supervisie draait met name om het reflecteren op de eigen beroepsuitoefening en de manier waarop je de handvaten en oefeningen uit de Toolbox integreert in je professionele handelen.  De twee bijeenkomsten van elk twee uur vinden binnen een tijdsperiode van 12 maanden plaats. Het tarief voor supervisie bedraagt € 85,00 excl. btw. p.p. per uur. Locatie Deventer / Online.

AANSCHAF MATERIAAL

Toolbox - Blijven staan ondanks de storm - Handleiding voor hulpverleners.
Auteur V. Maes
ISBN 9789044137583
Prijs € 75,00
Garant Uitgevers
https://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044137583

Tijdens de opleiding vormt de Handleiding voor hulpverleners de verplichte leesstof;
de oefeningen uit de Handleiding + de kaartenset uit de Toolbox vormen het werkmateriaal voor de praktijk van de procesbegeleider parallel solo ouderschap.

CURSUSDATA

Data Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap 2024

DEVENTER | (ma+di) 15 + 16 JANUARI + (ma) 29 JANUARI 2024

Cursustijden 9.30-12.30 uur < lunch > 13.30-16.30 uur

INCOMPANY in overleg

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Hoe inschrijven?
Vermeld op het contactformulier op deze website voor welke locatie en data je je inschrijft om de opleiding PPsO te volgen, voer je persoonlijke gegevens in, vermeld je vooropleiding en eventueel ook het gewenste factuuradres (werkgever). Je treft het onlineformulier op de pagina Contact van deze website. Je ontvangt een persoonlijke bevestiging van je inschrijving. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de onderstaande inschrijvingsvoorwaarden.

Naar het formulier

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
De factuur voor de volledige cursusbijdrage ontvang je zes weken voor aanvang van de opleiding. Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang betaal je 50% van het totale cursusbedrag. Bij annulering tussen 3 en 0 weken voor aanvang ben je het totale cursusbedrag verschuldigd, c.q. ontvang je geen restitutie van het al betaalde cursusbedrag. Wel is het mogelijk om deel te nemen in een volgende groep, als daar ruimte is. Praktijk voor Parallel solo Ouderschap is een onderdeel van De Familiezaak Deventer. Elke opdracht wordt door ons aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Algemene voorwaarden van De Familiezaak Deventer.

DAG 1

Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Voorbereidende leesstof uit de Handleiding voor Hulpverleners: t/m blz. 63

Leerdoel 1 
Je kent, herkent en erkent de psychologische implicaties van een hoogconflictscheiding vanuit een systemisch perspectief.
 
Inhoud
Visie-ontwikkeling: over een zachte blik en een vreemde eend in de bijt (Lieve Cottyn)
Psycho-educatie: de invloed van stress op ouders en kind
 
Onderwerpen
Visie-ontwikkeling: verlies lijden | de zuigkracht van het conflict | de zeggingskracht van taal | leve het verschil!
Psycho-educatie: het duale verliesmodel | hersenwerking onder invloed van stress - window of tolerance - hechtingsstijlen - conflictpatronen | rolverwarring - de ‘andere ’ ouder.

DAG 2

Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Voorbereidend leeswerk Handleiding blz. 84 t/m 121

Leerdoel 2 
Je kent de theoretische uitgangspunten van Parallel solo Ouderschap en weet de daarbij passende interventies flexibel en op maat toe te passen in het proces van ouders, kind(eren) en netwerk.
 
Inhoud
Pedagogiek van Parallel solo Ouderschap: op welke wijze kunnen gescheiden ouders hun kinderen - vanuit de visie van Parallel solo Ouderschap - onafhankelijk van elkaar onbelast grootbrengen?
 
Onderwerpen
Pijler 1 | werken vanuit de behoeften van de solo-ouder
Pijler 2 | werken aan de voorwaarden voor parallel ouderschap
pijler 3 | hoe - behoeften van - kinderen actief te betrekken
Pijler 4 | communiceren vanuit geweldloos verzet
Pijler 5 | werken met en aan het netwerk

DAG 3

Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Voorbereidende praktijkopdracht + leesstof Handleiding blz. 64-84
 
Leerdoel 3
Je kunt het proces van ouders, kind(eren) en netwerk vormgeven vanuit de visie van parallel solo-ouderschap.
 
Inhoud
Wat kenmerkt ouders in complex conflict, voor wie de op samenwerking en overleg gerichte aanpak te veel drempels opwerpt? Op welke wijze kunnen interventies minder beroep doen op de ‘gezamenlijkheid’ bij deze doelgroep ouders en zo ook voor hen meer toegankelijk en effectief zijn? Hoe kan het ‘eigene’ en het ‘andere’ van het proces naar parallel solo-ouderschap worden vervat in de Mediation- of werkovereenkomst? Wat betekent de visie van parallel solo ouderschap voor de positie van de procesbegeleider(s) en hoe verhoudt de procesbegeleider zich ten opzichte van betrokken kinderen? De inzet van Verbindende communicatie: een behoefte-gebaseerde kijk op interacties.

Onderwerpen
Doel(-en) - doelgroep (Glasl) - (juridische) context - positie van het kind - positionering van de procesbegeleider - verbindende communicatie