Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

OVER DE OPLEIDING

Werk jij als familiemediator en herken jij dit?

 
• dat je handvatten mist om op een constructieve manier om te gaan met ouders in hoogconflict?
• dat co-ouderschap lang niet voor alle ouders is weggelegd en dat het soms een kwestie lijkt van ‘alles of niets’?
• dat de gerichtheid op samenwerking en gezamenlijkheid in de mediation ook een keurslijf kan zijn?
• dat je graag het verschil zou willen maken voor deze ouders en kinderen? 
 

Volg dan de PE-erkende Opleiding tot Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap!

 
OPLEIDINGSNIVEAU
Deze opleiding is toegespitst op familiemediators met een sociaalpedagogische achtergrond (opleiding/ervaring) op hbo-niveau.
 
DOELSTELLING
De opleiding heeft tot doel dat de familiemediator het mediationproces kan vormgeven en begeleiden vanuit de visie van Parallel solo Ouderschap. De mediator kent, herkent en erkent - als Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap - de psychologische implicaties van een hoogconflictscheiding vanuit een systemisch perspectief. De Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap heeft kennis van de theoretische uitgangspunten van Parallel solo Ouderschap en weet de daarbij passende interventies op maat toe te passen in het mediationproces.

DOCENT
Caroline Eggermont (orthopedagoog / MfN-familiemediator)

LOCATIE

LOCATIE Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

LOCATIE DE LEEUWENBRUG in Deventer ligt direct naast het station en is uitstekend bereikbaar met zowel de trein als met de auto. Vanaf de A1 ben je er in slechts 7 minuten. Parkeren kan veilig en comfortabel in de ondergelegen parkeergarage. Desgewenst loop je vanaf De Leeuwenbrug zo de sfeervolle monumentale binnenstad van Deventer in. 

Leeuwenbrug 7411 GX Deventer https://deleeuwenbrug.com/locatie/

OPENBAAR VERVOER
De Leeuwenbrug ligt direct naast het Centraal Station van Deventer. Hiervandaan vertrekken treinen naar plaatsen in de omgeving, zoals Enschede, Zutphen, Apeldoorn en Zwolle. Ook zijn er rechtstreekse verbindingen met Schiphol, Den Haag en Roosendaal.

KOSTEN & PE-PUNTEN

De kosten voor de driedaagse Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap bedragen € 975,- exclusief btw, inclusief koffie/thee en drie verzorgde lunches.
 
18 PE-punten in de categorie 2 zijn toegekend door het MfN

 

JAARLICENTIE Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Na het afronden van de opleiding ben je gedurende een jaar gecertificeerd Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap en ontvang je het logo ‘Gecertificeerd Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap’. Als zodanig wordt je bovendien vermeld op onze website, zodat cliënten in jouw regio je gelijk al kunnen vinden. Om de kwaliteit van de aangesloten Procesbegeleiders te kunnen blijven waarborgen is daarna jaarlijkse deelname aan supervisie vereist om de jaarlicentie in stand te houden.
 
Voor deelname aan die supervisie ontvangen MfN-registermediators jaarlijks 4 PE-punten in de categorie 1b (Intervisie).

SUPERVISIE Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Supervisie vindt in beginsel plaats in tweetallen (bijv. co-mediators) aan de hand van een leercontract met als doel te leren van de concrete situaties waar de (co-)mediator tegen aan loopt in mediations in het kader van Parallel solo Ouderschap. De supervisie draait met name om het reflecteren op de eigen beroepsuitoefening en de manier waarop je de handvaten en oefeningen uit de Toolbox integreert in je professionele handelen.  De twee bijeenkomsten van elk twee uur vinden binnen een tijdsperiode van 12 maanden plaats. Het tarief voor supervisie bedraagt € 75,00 excl. btw. p.p. per uur. Locatie Deventer / Online.

AANSCHAF MATERIAAL

Toolbox - Blijven staan ondanks de storm - Handleiding voor hulpverleners.
Auteur V. Maes
ISBN 9789044137583
Prijs € 75,00
Garant Uitgevers
https://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044137583

Tijdens de opleiding vormt de Handleiding voor hulpverleners de verplichte leesstof;
de oefeningen uit de Handleiding + de kaartenset uit de Toolbox vormen het werkmateriaal voor de praktijk van de procesbegeleider parallel solo ouderschap.

CURSUSDATA

Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap 2022

Woensdag 16 februari 2022
Woensdag 16 maart 2022
Woensdag 13 april 2022

Cursustijden 9.30-12.30 uur < lunch > 13.30-16.30 uur

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12 en minimaal 6.

AANMELDEN

INSCHRIJVEN Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Hoe inschrijven?
Voor de opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap die start op 16 februari 2022 kun je je nu inschrijven door het contactformulier op deze website in te vullen. Je vindt het contactformulier op de pagina Contact van deze website. Vermeld in het vrije schrijfveld dat het gaat om inschrijving voor de opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap, die start op 16-02-'22 en vermeld tevens je vooropleiding. Wie inschrijft, verklaart zich akkoord met de onderstaande inschrijvingsvoorwaarden.

Naar het formulier

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
De factuur voor de volledige cursusbijdrage ontvang je zes weken voor aanvang van de opleiding. Afmelding binnen 14 dagen na aanmelding is kosteloos. Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang betaal je 50% van het totale cursusbedrag. Bij annulering tussen 3 en 0 weken voor aanvang ben je het totale cursusbedrag verschuldigd, c.q. ontvang je  geen restitutie van het al betaalde cursusbedrag. Wel is het mogelijk om deel te nemen in een volgende groep, als daar ruimte is. Praktijk voor Parallel solo Ouderschap is een onderdeel van De Familiezaak Deventer. Elke opdracht wordt door ons aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Algemene voorwaarden van De Familiezaak Deventer.

DAG 1

Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Voorbereidende leesstof uit de Handleiding voor Hulpverleners: t/m blz. 63

Leerdoel 1 
Je kent, herkent en erkent de psychologische implicaties van een hoogconflictscheiding vanuit een systemisch perspectief.
 
Inhoud
Visie-ontwikkeling: over een zachte blik en een vreemde eend in de bijt
Psycho-educatie: de invloed van stress op het kind en op de ouder als mens en als opvoeder 
 
Onderwerpen
Visie-ontwikkeling: verlies lijden | de zuigkracht van het conflict | de zeggingskracht van taal | leve het verschil!
Psycho-educatie: het duale verliesmodel | hersenwerking onder invloed van stress - window of tolerance - hechtingsstijlen - conflictpatronen | rolverwarring - de ‘andere ’ ouder.

DAG 2

Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Voorbereidend leeswerk Handleiding blz. 65 t/m 121

Leerdoel 2 
Je kent de theoretische uitgangspunten van Parallel solo Ouderschap en weet de daarbij passende interventies flexibel en op maat toe te passen in het mediationproces.
 
Inhoud
Pedagogiek van Parallel solo Ouderschap: op welke wijze kunnen gescheiden ouders hun kinderen - vanuit de visie van Parallel solo Ouderschap - onbelast grootbrengen?
 
Onderwerpen
Pijler 1 | werken vanuit de behoeften van de solo-ouder
Pijler 2 | werken aan de voorwaarden voor parallel ouderschap
pijler 3 | hoe - behoeften van - kinderen actief te betrekken
Pijler 4 | communiceren vanuit geweldloos verzet
Pijler 5 | werken met en aan het netwerk

DAG 3

Opleiding Procesbegeleider Parallel solo Ouderschap

Voorbereidende praktijkopdracht
 
Leerdoel 3
Je kunt het mediationproces vormgeven vanuit de visie van parallel solo-ouderschap.
 
Inhoud
Wat kenmerkt ouders in hoogconflict, voor wie reguliere mediation te veel drempels opwerpt? Op welke wijze kan de mediationinterventie minder beroep doen op de ‘gezamenlijkheid’ van deze doelgroep ouders en zo ook voor hen meer toegankelijk en effectief zijn? Hoe kan het ‘eigene’ en het ‘andere’ van het proces naar parallel solo-ouderschap worden vervat in de Mediationovereenkomst? Wat betekent de visie van parallel solo ouderschap voor de positie van de (co-)mediator(s) en hoe verhoudt de mediator zich ten opzichte van betrokken kinderen? Verbindende communicatie in mediation: een behoefte-gebaseerde kijk op menselijkheid.

Onderwerpen
Doel(-en) - doelgroep (Glasl) - (juridische) context - positie van het kind - positionering van de (co-) mediator - verbindende communicatie