20 mrt 2022
Deel:

PsO geeft rust en duidelijkheid

Nog (te) vaak wordt coöperatief ouderschap nagestreefd als ideale vorm van ouderschap na scheiding, terwijl het ook een conflictverhogend en dus averechts effect kan hebben op het welzijn van ouders en kinderen. Parallel solo Ouderschap (PsO) kan dan een goed alternatief zijn: uit literatuuronderzoek blijkt dat het welbevinden van kinderen wiens ouders het ouderschap parallel vormgeven grotendeels overeen komt met dat van kinderen wiens ouders het ouderschap coöperatief vormgeven (Amato et al, 2011).

Parallel solo-ouderschap is een gelijkwaardig alternatief

Lange tijd leek coöperatief ouderschap na scheiding de enige norm. Tegenwoordig pleiten we voor parallel ouderschap als gelijkwaardig alternatief naast coöperatief ouderschap, wanneer dit laatste te veel wrijvingen met zich mee brengt. Coöperatief ouderschap vraagt immers veel samenwerking en overleg en dat geeft soms meer onrust en onvrede. Voor goed georganiseerd parallel solo-ouderschap hebben ouders elkaar niet nodig en dat zorgt voor rust en duidelijkheid bij ouders en kinderen. PsO is geen kant en klare methodiek, maar een samenstel van randvoorwaarden en handelswijzen die aansluit bij de unieke situatie van gescheiden gezinsleden.

Variaties van parallel naar coöperatief ouderschap

Het is overigens niet nodig om het ouderschap volledig parallel of coöperatief vorm te geven. In de praktijk kunnen ouders hun ouderschap meer of minder coöperatief  of parallel vormgeven, afhankelijk van bijvoorbeeld de mate van communicatie. Het is dus mogelijk om technieken uit beide ouderschapsvormen te gebruiken, afhankelijk van de situatie. Ook is het mogelijk dat de ouderschapsvorm mettertijd wordt aangepast aan een veranderde situatie. Ouders kiezen dan bijvoorbeeld voor meer afstand in de situatie waarin de emoties hoog zitten. Als het contact  zich met de tijd herstelt wordt het ouderschap som weer meer coöperatief vormgegeven. Of andersom.

Bron: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2022-1 Parallel ouderschap na scheiding, rust en duidelijkheid voor ouders en kinderen; literatuur- en praktijkonderzoek door M. Wezenberg, I. Wildeman, F. Pannebakker en M. Klein Velderman


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: